Individuálne poradenstvo

Venujem sa individuálnemu poradenstvu dospelých.
Jedno stretnutie trvá 50 min.
Ponúkam jednorazovú konzultáciu alebo dlhodobejšiu spoluprácu.
Zachovávam dôvernosť informácií, s ktorými sa mi zveríte.
Pre účely fakturácie potrebujem Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje.
Nespolupracujem s poisťovňami a moje služby nie je možné uhrádzať/spoluuhrádzať zo zdravotného poistenia.

Jednorazová konzultácia
Jednorazová konzultácia je určená tým, ktorí:
- sa potrebujú zorientovať v situácii, v ktorej sa nachádzajú,
- zasekli sa v svojom uvažovaní a potrebujú nový pohľad,
- zorientovať v tom, čo cítia a prežívajú,

- pohľadať riešenie v určitej situácii,
- preskúmať svoje pocity súvisiace súvisiace so situáciou, ktorá ich trápi,
- hľadajú svoje miesto v určitej situácii.

Jednorazová konzultácia nie je podaním instantnej rady ani odporúčaním ako vyriešiť, čo Vás trápi.
Je spoločným hľadaním a preskúmavaním oblasti, ktorú potrebujete riešiť. Ponúkam Vám môj pohľad - porozumenie toho, o čom hovoríte.
Skôr Vás sprevádzam, ako by som Vás viedla.

Dlhodobejšia spolupráca
Možno už viete, že starosti, ktoré Vás trápia nevyriešite novým pohľadom a potrebujete viac ako jedno stretnutie.  
S čím pomáham v rámci dlhodobejšej spolupráce:
- vzťahové, partnerské problémy,
- zvládanie náročných životných situácií,
- porozumenie sebe, osobnostný rozvoj, sebaspoznávanie, sebarozvoj,
- potreba podpory, porozumenia, posilnenia, hľadanie svojich zdrojov zvládania.
V takomto prípade si na prvom sedení dohodneme frekvenciu sedení vzhľadom k Vašim možnostiam a potrebám.

Vzdelávanie

Ponúkam vzdelávanie, semináre, webináre, workshopy na témy:
- Špecifiká psychologickej činnosti poskytovanej žiakom s mentálnym postihnutím
- Starostlivosť o žiakov s psychickými poruchami v školskom prostredí
- Špecifiká psychoterapie poskytovanej osobám s mentálnym postihnutím
- Starostlivosť o seba/psychohygiena pre odborných/pedagogických zamestnancov (workshop)
Téma vzdelávaní sa najviac odvíja od mojej praxi v školstve. V prípade, že by ste radi mali vlastnú tému, prosím kontaktujte ma, aby sme si dohodli podrobnosti.

Individuálne poradenstvo pre školských psychológov

Pracovala som 13 rokov na pozícii školskej psychologičky na strednej škole. Potom som pracovala ako externý a interný expert na projekte Štandardy (VÚDPaP). Som spoluautorkou štandardu Odborné činnosti poskytované žiakom s mentálnym postihnutím. Dlhodobo sa venujem usmerňovaniu a poradenstvu pre školských psychológov (cez rôzne facebook skupiny). Niekoľko rokov som pracovala ako koordinátor prevencie v škole, vytvorila som adaptačný program pre prvé ročníky, harmonogram prevencie a rôzne preventívne aktivity. Spolupracovala som s ÚPSVaR, políciou, súdom na riešení napr. sexuálneho zneužitia, podávala som trestné oznámenie, riešila nespočetné množstvo problémov (agresívne správanie, sebapoškodzovanie, myšlienky na smrť,..), spolupracovala som s neziskovými organizáciami, organizovala vzdelávania pre pedagógov,.. Mám absolvovaný komplexný psychoterapeutický výcvik v PCA a aj moja práca v škole vychádzala z tejto modality.
V prípade, že by ti osožili moje skúsenosti, ponúkam ti poradenstvo na tvojej veci. Dobre poznám tvoje platové ohodnotenie a viem, že chechtákov nemáš na rozdávanie, zároveň by som však chcela zhodnotiť môj vklad a skúsenosti za tie roky, cenu som preto nastavila najnižšiu, akú som mohla (pozri cenník). 

Otázky a odpovede

V tejto časti nájdete odpovede na otázky, s ktorými sa na mňa najčastejšie obraciate.

Robíte aj vyšetrenia?

Vyšetrenia nevykonávam.
Psychodiagnostické vyšetrenia u dospelých (pre účely napr. vybavovania zbrojného preukazu, vodičského preukazu, pre políciu, psychiatra, prípadne za iným účelom) vykonáva klinický psychológ, prípadne v závislosti od témy aj dopravný psychológ. U detí a adolescentov je možné, okrem detského klinického psychológa, obrátiť sa aj na centrum poradenstva a prevencie, ktoré má každý bratislavský obvod, starostlivosť v ňom je poskytovaná bezplatne.

Mám sa na prvé stretnutie nejako pripraviť? 

Nie je to potrebné. 

Ako prebieha prvé stretnutie?

Na úvodnom stretnutí sa zoznámime, poviem viac o tom, ako pracujem, ako zvyčajne prebieha sedenie, akú starostlivosť poskytujem a akú neposkytujem. Prejdeme si otázku financovania. Poviete, s čím prichádzate, čo by ste potrebovali.