1. Dajte pozor na to, čo si predstavujete. Alebo skôr: Spravujte si svoju predstavivosť.

Čo je to predstavivosť (imagination)?

Predstavivosť môžeme definovať ako schopnosť vytvárať mentálne reprezentácie vecí, ktoré nie sú prítomné vo fyzickom priestore okolo nás (Markman In: 1). To znamená schopnosť zapamätať si našu minulosť, predstaviť si budúcnosť a preskúmať hypotetické scenáre, ktoré sa môžu stať.

Z vývojového/evolučného hľadiska človeka sa schopnosť predstavivosti vyvinula z mnohých adaptívnych dôvodov. Predstavivosť nám umožňuje premýšľať a simulovať budúcnosť, a tým sa lepšie pripraviť na to, čo sa môže stať. Dáva nám schopnosť zvážiť iné spôsoby, akými by sme sa mohli správať alebo existovať vo svete, schopnosť pochopiť skúsenosti iných ľudí a schopnosť vrátiť sa do minulosti. Ak by sme si nemohli vyskúšať všetky tieto rôzne reality v našich hlavách, naše možnosti prežitia by boli obmedzenejšie. Predstavivosť je schopnosť prítomná len u človeka. Najpodobnejšou schopnosťou v ríši zvierať je schopnosť obraznosti (imagery), ktorá je oproti predstavivosti však značne limitovaná. Svoju predstavivosť využívame od detstva, keď si napríklad vytvárame predstavu toho, kde je asi mama, keď nie je s nami, čo nám pomáha vydržať čas do jej návratu. Neskôr si napríklad počas imaginatívnej hry predstavujeme fantazijné svety, v ktorých vieme spracúvať pocity, ktoré nás trápia. V školskom veku nám imaginácia slúži na predstavovanie učiva (napr. abstraktných vecí ako je točenie planét), ktoré si tak ľahšie zapamätáme. Imaginácia pomáha športovcom zlepšovať výkon a maliari, či hudobní skladatelia by bez nej nevedeli tvoriť svoje diela.

Čo na to mozog?

Kedysi sa predpokladalo, že predstavivosť je záležitosťou pravej hemisféry mozgu, ktorej sa pripisuje kreativita. Novšie výskumy zobrazovania mozgu ale ukazujú, že počas predstavivosti sa „rozsvecujú“ rôzne časti mozgu, pričom sa siete v mozgu navzájom ovplyvňujú.

Výskum realizovaný University of Colorado v Boulderi v r. 2018 (In: 2), ukazuje, že predstavivosť je neurologická realita, ktorá môže ovplyvniť náš mozog a telo spôsobom, ktorý je dôležitý pre náš wellbeing (Wager In: 2). Rovnaký výskum ukazuje, že predstava hrozby rozsvieti podobné oblasti mozgu, ako keď ju reálne zažijete. Je to objav, ktorý ilustruje, aká mocná vie predstavivosť byť. Zaujímavosťou na ktorú tento výskum tiež poukázal je, že hoci by sa zdalo, že na zníženie strachu alebo negatívnych emócií nám pomáha predstaviť si niečo dobré, v skutočnosti je efektívnejší opak: predstaviť si hrozbu, ale bez negatívnych dôsledkov. Vyskúšajte si, ktorá predstava vám prináša väčšiu úľavu. Ja som subjektívne väčšiu úľavu pociťovala predstave niečoho zlého, čo prežijem s malými následkami ako pri predstave, že sa to vôbec nestane. 

Použitie v psychológii

Keďže je predstavivosť mocným nástrojom, schopnosťou, ktorou človek disponuje, je len prirodzené, že sa využíva aj v psychoterapii. Jej cieľom môže byť od jednoduchej relaxácie, ktorú potrebujeme napr. pri strese, cez sebapodporu a nachádzanie vnútorných zdrojov zvládania napr. ťažkých období až po spracúvanie ťaživých zážitkov v rámci EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) terapie.


Imaginatívne cvičenie klientom ponúkam, keď vnímam, že by mohlo pomôcť v aktuálnej téme, či v uvoľnení pri strese. Ak by ste radi imagináciu skúsili pre svoje uvoľnenie, skúste si vytvoriť predstavu miesta, na ktorom vám je dobre a pobudnite chvíľu na tomto mieste. Môžete si na ňom predstaviť čokoľvek, čo by vám urobilo radosť, je to čas pre vás samých a spôsob, akým môžete načerpať, ak budete chcieť. Niektorí veriaci si predstavujú svoj rozhovor s Bohom a cítia láskavé prijatie. Podobne láskavé prijatie môžeme dávať aj samým sebe a starať sa o seba aj týmto spôsobom. 


Dajte si pozor na to, čo si predstavujete aneb, spravujte si svoju predstavivosť. Nemusíte vždy nechať veci v predstavách plynúť, ak vám nerobia dobre. Ste pánom svojej predstavivosti, používajte ju v svoj prospech.

Ak sú vaše predstavy až takým častým sprievodcom, že overthinking-ujete, tak aj na to sa čoskoro pozrieme. Nasledujúcou témou bude základný backround k bilaterálnej stimulácii, na ktorú sa ma na sedeniach tiež pýtate.


Predstavám zdar!


Použité zdroje:

1. https://www.berkeleywellbeing.com/imagination.html

2. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181210144943.htm

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662866/

4. https://www.fastcompany.com/3026510/the-neuroscience-of-imagination 

2. Bilaterálna stimulácia

pripravujem